Borstvoeding geven is iets heel natuurlijks. Het is een logisch vervolg op zwangerschap en geboorte. Met borstvoeding kies je de beste voeding voor je kind en voor een goede start kunnen informatie en tips heel behulpzaam zijn.

Borstvoeding beschermt niet tegen zwanger worden! Zolang als u na de bevalling nog niet ongesteld bent geworden, is de kans klein dat u zwanger wordt omdat er dan waarschijnlijk ook geen eisprong is. En zonder eisprong geen zwangerschap. Belangrijk hierbij is dat er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Uw baby moet uitsluitend borstvoeding krijgen, dus geen bijvoeding. Het zuigen aan de borst zorgt namelijk voor de juiste hormoonspiegels die de eisprong tegen kunnen houden. Een baby moet minimaal zes tot tien keer per etmaal gevoed worden en er mag nooit meer dan ongeveer zes uur tussen twee voedingen zitten. Treedt er na acht weken na de bevalling een bloeding op, dan is de kans op een eisprong toegenomen en wordt aangeraden aanvullende anticonceptie te gebruiken als jullie (nog) geen kindje erbij willen.
Niet alle andere vormen van anticonceptie zijn even geschikt tijdens de borstvoeding. Middelen die de moeder in moet nemen die oestrogenen bevatten, staan erom bekend de melkproductie te kunnen remmen. Gevolgen voor het kind van andere hormonen (zoals progesteron) die in de melk terechtkomen, zijn niet bekend. U kunt het beste condooms, spiraal of een aangepaste pil (cerazette) gebruiken.

De meeste baby's hebben het eerste uur na de geboorte een sterke zuigreflex en zijn erg helder. Als u de baby snel na de geboorte kunt aanleggen, komt de borstvoeding sneller op gang. Bovendien leert hij juist in dit uur hoe hij goed uit de borst kan drinken. In de rest van de kraamweek, als hij soms erg slaperig kan zijn, heeft hij daar profijt van.

Een borstontsteking is een ontsteking van het borstklierweefsel. De oorzaak is vaak een onvoldoende doorstroming van de melk in de borst: achtergebleven melk lekt terug in de weefsels en veroorzaakt een ontstekingsreactie.
Als u zich grieperig voelt en als u pijn heeft in uw borst, moet u bedacht zijn op een borstontsteking. Soms is er duidelijk een gevoelige, harde en/of rode plek, die bij aanraking en voeden pijn doet, of de hele borst is pijnlijk. Vaak heeft u er hoge koorts bij. Het gebeurt ook wel dat koorts het eerste signaal is.
Doorgaan met borstvoeding geven is in deze situatie het allerbeste om te voorkomen dat uw borsten overvol raken.
Onder andere de volgende maatregelen kunt u in dit geval toepassen:
- Vaker voeden, liefst elke 2 uur
- Wisselende houdingen voeden
- Plaatselijke warmte 24h. en massage
- Nakolven als uw borst na een voeding niet goed leeggedronken is
- Zelf voldoende drinken en rusten
- Bij koorts contact opnemen met de dienstdoende verloskundige
- Borstvoedingscursus

Voor het volgen van een borstvoedingscursus bij ons in de praktijk klik dan hier.

Er zijn verschillende redenen om te gaan kolven. Bijvoorbeeld om de borstvoeding in de kraamtijd goed op gang te brengen, om een voorraad aan te leggen of als u weer aan het werk gaat. Er zijn verschillende manieren om te kolven en er zijn veel verschillende kolfapparaten op de markt.
Afkolven is een vaardigheid die u moet aanleren. In het begin zal het even wennen zijn, en zal het extra inspanning vragen. Na verloop van tijd zult u er vertrouwd mee raken.

Factoren
Of het nodig is te gaan kolven in de eerste dagen na de bevalling is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de toestand van uw baby, de verwachting voor de komende dagen, hoe de bevalling is gegaan en hoe je er lichamelijk en geestelijk aan toe bent.

Gezonde voldragen kinderen
Een op tijd geboren gezonde zuigeling kan er tegen als de voeding de eerste twee dagen nog niet optimaal op gang komt. Als de baby nog niet goed aan uw borst gedronken heeft dan is het verstandig om na vierentwintig uur te beginnen met kolven. Dit is niet zozeer bedoeld om uw baby voeding te geven, maar om uw borsten ‘wakker te maken’. Door kolven wordt dus uw melkproductie op gang gebracht; dit is van wezenlijk belang voor de langere termijn.

Bijzondere gevallen
Als er speciale omstandigheden zijn (bijvoorbeeld een vacuümverlossing of anderszins zware bevalling), kan het verstandig zijn om al na een aantal uren te gaan kolven, als de baby nog niet aan de borst heeft gedronken. Het precieze tijdstip hangt ook erg af van uw eigen toestand.

Prematuren
Ook als de baby te vroeg geboren is en nog niet uit de borst kan drinken, is het goed binnen een aantal uren te beginnen met kolven. Vanaf 32 weken kan uw baby in de regel worden aangelegd. Het is (als u en de baby het aankunnen) belangrijk dit vaak te doen, ook als de baby nog nauwelijks iets drinkt. Het kolven gaat daarnaast gewoon door, waarbij het goed is meer te kolven dan uw baby op dat moment drinkt, om uw melkproductie in de toekomst veilig te stellen.

Hoe vaak kolven
Als u baby binnen twee à drie uur nadat u hebt gekolfd nog niet aan de borst heeft gedronken, kolft u weer. Om de productie op gang te brengen, is het beter vaker kort te kolven. Het gaat erom dat uw borsten regelmatig de prikkel krijgen om melk te maken. Drinkt de baby na een paar dagen nog niet goed uit de borst, dan is het zinvol om professionele hulp van een lactatiekundige in te schakelen.

Rooming-in
Juist als de baby nog niet of nauwelijks goed bij u heeft gedronken, is het extra belangrijk dat jullie dag en nacht bij elkaar blijven. Hierdoor kunt u direct reageren op de eerste, subtiele hongersignalen en de baby aanleggen zo vaak als mogelijk is. Enkele van deze hongersignalen zijn bijvoorbeeld als de baby zijn handje in zijn mond stopt of gaat smakken. Huilen is een laat hongersignaal! Huid-op-huid-contact kan, net als rooming-in, positief werken bij het op gang brengen van borstvoeding.

Hoeveelheid
Alle melk die u kolft, zou aan uw baby gegeven moeten worden. In het begin zal dat vaak een enkele druppel zijn. Dan moet u ongeveer 5-10min kolven om het te stimuleren. Pas als de melkproductie op gang is, kunt u kolven zolang er melk komt. De eerste druppels moedermelk zijn enorm kostbaar en er zou alle mogelijke moeite gedaan moeten worden om deze aan de baby te geven.

Aanleggen oefenen
Het is natuurlijk de bedoeling dat de baby zo snel mogelijk goed aan de borst gaat drinken, kolven is hierbij slechts een hulpmiddel. Het is belangrijk om zo vaak als mogelijk is, het aanleggen te oefenen. Soms is de baby te vermoeid en kan het beter zijn om niet te lang door te gaan met pogingen om aan te leggen. Ook al gaat het niet direct perfect, er is nog alle tijd om uw kindje wel goed aan de borst te krijgen.

Soms kan het nodig zijn om naast onze begeleiding ook een lactatie(des)kundigen in te schakelen voor wat extra advies. Veel kraamcentra's hebben een eigen lactatiekundige. Vraag daarom gerust aan uw kraamverzorgster of dat ook voor het bureau geldt waar u kraamzorg heeft. In Nunspeet en omgeving kunt u contact op nemen met Erna Schuiteman of Annemiek van de Berg van Lactatiekundige praktijk www.metdeborstvooruit.nl 

Pijn komt in de eerste week tijdens het voeden meestal door de manier waarop uw baby aan de borst ligt. Tepelproblemen ontstaan vaak doordat de baby niet goed wordt vastgehouden of omdat uw baby de borst niet goed pakt.

Ineens is de baby niet meer tevreden met de hoeveelheid melk die u hem/haar geeft. Hij/zij heeft op bepaalde momenten meer melk nodig, omdat hij een groeispurt heeft, actiever is en langer wakker blijft.
Rond de 10 dagen, 6 weken en drie maanden zijn bekende tijdstippen voor regeldagen, maar het kan ook op andere tijden voorkomen.Door vaker te voeden, overdag om de 2 uur en 's nachts als hij/zij wakker wordt, gaat u automatisch meer melk produceren. Binnen enkele dagen heeft u weer voldoende melk om hem tevreden te stellen

Geef de eerste dagen uw baby zoveel mogelijk de kans om bij u te drinken. Door heel vaak aan te leggen komt de melkproductie sneller op gang en voorkomt u ernstige stuwing. Wanneer u toch last hebt van stuwing kunnen de volgende tips helpen:
- Tussen de voedingen door kunnen koude compressen verlichting geven.
- Een ruime beha kan prettig zijn.
- Kolf vóór het voeden een beetje melk af zodat de baby makkelijker kan drinken.
- Bij aanhoudende melkstuwing kan het verlichting geven om de borsten één keer leeg te kolven met een borstkolf.

De kans bestaat dat bij het aanbieden van een fopspeen of fles in de eerste paar weken uw baby een verkeerde zuigtechniek aanleert. De tong speelt bij het zuigen aan een speen een andere rol dan bij het drinken aan de borst. Hierdoor kan tepel-speenverwarring ontstaan. Dit verhoogt de kans op pijnlijke tepels.

Instellingen voor moeder- en kindzorg die het certificaat hebben dienen er zorg voor te dragen:
- dat zij een borstvoedingsbeleid op papier hebben, dat standaard bekend wordt gemaakt aan alle betrokken    medewerkers
- dat alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid
- dat alle zwangere vrouwen voorgelicht worden over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven
- dat moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind geholpen worden met borstvoeding geven
- dat aan vrouwen uitgelegd wordt hoe ze hun baby aan moeten leggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen    houden, zelfs als de baby van de moeder gescheiden moet worden
- dat pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie
- dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven
- dat borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd
- dat aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen gegeven wordt
- dat zij contacten onderhouden met andere instellingen en disciplines over de begeleiding van borstvoeding en dat zij de ouders verwijzen naar borstvoedingorganisaties