Nacontrole

Na het afsluiten van de kraamperiode houden wij nog 6 weken de verantwoording over u. Mocht u klachten of vragen hebben met betrekking tot uw zwangerschap, bevalling of kraambed (bv. bloedverlies, buikklachten, borstvoeding, borsten of hechtingen) neem dan contact met ons op.

De huisarts neemt na de kraamperiode de verantwoording van uw kindje over.
Wij sluiten onze zorg af ongeveer 6 weken na uw bevalling op het moment dat u bij ons op nacontrole komt.

U komt nog eenmalig op de praktijk (wij proberen bij de verloskundige die uw bevalling heeft begeleid). Wij kijken samen met u terug op de afgelopen periode van zwangerschap, bevalling en kraambed. Tevens komt ook het wel of niet willen gebruiken van anticonceptie aan bod.

Ook doen wij nog enkele controles:

  • Hb meten
  • Wegen
  • Bloeddruk meten
  • Controle van genezing van uw hechtingen (indien aanwezig)

Voor de nacontrole afspraak mag u zelf bellen tijdens het telefonisch spreekuur.