Roken, alcohol en drugs

Roken

Wij adviseren u (en uw partner) dringend om te stoppen met roken als u zwanger bent en tijdens de borstvoedingsperiode. Ook minder roken blijft schadelijk voor uw kind. Indien u hulp nodig heeft met het stoppen met roken kunt u dit aangeven. Wij beschikken over hulpmiddelen om het stoppen met roken te begeleiden en helpen u graag in het belang van de gezondheid van uw kind.

Besef dat meeroken ook schadelijk is voor het ongeboren kind.

Voor meer informatie over roken in de zwangerschap en in de omgeving van kinderen kijk dan in het zwangerschaps-ABC onder kopje roken. Of op: www.rokeninfo.nl

 

Alcohol en drugs 

Tijdens de zwangerschap wordt alcohol en drugsgebruik sterk ontraden!
Besef dat kleine hoeveelheden alcohol of drugsgebruik schadelijk kunnen zijn voor het ongeboren kind omdat het kindje de stoffen niet kan afbreken.

Drinkt u wel eens alcohol? Ga dan naar Negen Maanden Niet. Dit is een gratis online cursus voor zwangere vrouwen die alcohol gebruiken, ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) en de Universiteit Maastricht.