Zwangerschapscursus

Tijdens de zwangerschap kunt u verschillende cursussen volgen om u voor te bereiden op uw bevalling. Er zijn cursussen die u als zwangere alleen kan volgen, andere zijn voor de zwangere en haar partner bedoeld.

De verschillende soorten zwangerschapsbegeleiding zullen we hieronder kort toelichten.

Daarnaast geven wij als verloskundigen (bijna) iedere laatste donderdag van de maand een voorlichtingsavond over de bevalling voor zwangere vrouwen en hun partner. Deze gratis voorlichtingsavond zal ook door ons, verloskundigen, in samenwerking met het CJG gegeven worden. Hierbij zullen onder andere de volgende punten aan bod komen: voorbereiding op de bevalling, de rol van de verloskundige, uitleg over de plaats, het verloop en pijnbeleving tijdens de bevalling. 
Deze voorlichtingsavond wordt gegeven in Veluvine te Nunspeet, Fa. Molijnlaan  186.   Tijd; van 19.00u-21.30u.                                                                          Graag even aanmelden bij onze assistente.
Data van de voorlichting zijn: 21 februari 2019, 28 maart 2019, 25 april 2019,    23 mei 2019, 27 juni 2019, 25 juli 2019.

Mocht u een medische indicatie hebben en in het ziekenhuis moeten bevallen kunt u hier een voorlichtingsavond bijwonen. Op verschillende woensdagavonden geven een verpleegkundige en een verloskundige van het ziekenhuis St. Jansdal een presentatie over bevallen in het ziekenhuis. Voor data en meer informatie zie www.stjansdal.nl/voorlichting

Andere soorten cursussen; 

Borstvoedingscursus

Als je kiest voor borstvoeding, is het aan te bevelen om een borstvoedingscursus te volgen. Tijdens zo'n bijeenkomst wordt onder andere stilgestaan bij de voordelen van borstvoeding, huid-op-huidcontact, voedingshoudingen, het aantal voedingen, kolven, opstartproblemen en nog veel meer. Bij ons in de praktijk kunt u ook een voorbereidende cursus volgen. Voor meer informatie en data voor deze cursus, zie http://www.metdeborstvooruit.nl/page/borstvoedingsavond-nunspeet

Zwangerschapgym
In een aantal avonden worden dan verschillende fases van zwangerschap en bevalling besproken. Er komen o.a. het opvangen van de weeën, verschillende baringhoudingen etc aanbod.
Er is ook een partneravond waarin ook bv de rol van de partner in het geheel wordt besproken.

 

Zwangerschapszwemmen
In het water valt namelijk de zwaarte van de zwangere buik weg en kan het lekker zijn om te zwemmen en zo licht aan uw conditie te blijven werken. Deze cursus gaat niet inhoudelijk op de zwangerschap in en ook niet als voorbereiding op de bevalling. Het is meer bedoeld voor de conditie.
(bv. https://debrake.nl/doelgroepen/zwangerschapszwemmen)
 

Zwangerschapsyoga
Tijdens de cursus worden bewustwordingsoefeningen gedaan en veel ademhalingsoefeningen. Er is aandacht voor het gehele zwangerschapsproces en er kunnen meerdere technieken aangeleerd worden als voorbereiding op de bevalling. De juiste lichaamshouding en een goede beheersing van de buik- en bekkenbodemspieren worden behandeld. De ademhaling en het herkennen van spanning en ontspanning vormen de leidraad van de zwangerschapsyoga. Het contact met de baby staat centraal. Elke les wordt beëindigd met een ontspanning.
(bv. http://clyms.nl/zwangerschapsyoga/)

 

Samen bevallen
Deze cursus is er op gericht jullie beiden uitgebreid te informeren, eventuele angsten bespreekbaar te maken en het vertrouwen in uw eigen kunnen te vergroten. Gedurende de cursus is er steeds aandacht voor de ondersteunende rol van de partner, zodat deze actief betrokken kan zijn bij de bevalling.
Door in de weken voor de bevalling samen na te denken, te praten, ervaringen uit te wisselen en te oefenen zijn jullie optimaal voorbereid op dit bijzondere moment en lukt het veel beter rustig en zelfverzekerd te blijven. De regie is in jullie handen, de baby krijgen jullie samen.
(bv. https://www.samenbevallen.nl/inschrijven/)

 

Haptonomie
Bij deze begeleiding wordt er vanuit gegaan dat de relatie tussen het kind en de ouders al voor de geboorte kan worden opgebouwd en verdiept. Zodra de eerste bewegingen van het kind voelbaar zijn, ongeveer rond 20wkn, leren de ouders op een liefdevolle, tedere bevestigende wijze in contact te treden met het kind in hun schoot.
Zo kan al voor de geboorte een samenspel, een leren kennen en een affectieve wederzijdse band tussen de ouders en het kind ontstaan.
De haptonomische begeleiding richt zich er in het bijzonder op het kind te laten voelen dat het welkom is zoals hij is als deze unieke mens. Het kind en de ouders kunnen zich daardoor op een goede wijze aan elkaar hechten.
Door de inbreng van de vader ervaart het kind reeds in de moederschoot dat er buiten zijn/ haar moeder nog een wereld bestaat, waardoor de binding met de moeder ruimer/ vrijer kan worden.
Door zijn liefdevolle contact creëert hij, samen met de moeder, voor het kind de mogelijkheid om ook met hem in contact te treden.
Door dit affectief samen zijn kan ook de vader al voor de geboorte een gevoelsmatige band met zijn kind opbouwen.
Daarnaast leert hij hoe hij zijn vrouw tijdens de geboorte kan bijstaan en helpen.
De moeder wordt onder andere geleerd hoe zij adequaat kan omgaan met weeën en de pijn, zodat de ouders samen hun kindje tijdens zijn geboorte kunnen begeleiden in de weg die het zelf moet gaan.
Deze cursus is individueel per echtpaar in tegenstelling tot andere zwangerschapscursussen.
(bv. http://opti-mum.nl/over-optimum/haptonomie/)

 

Voor meer informatie en overige cursussen, zie het kopje 'Cursussen' bij de Links.

Nieuw: Mogelijkheid tot online zwangerschapcursus (meertalig)

Nieuw: Mogelijkheid tot online zwangerschapcursus (meertalig)