Privacy voorwaarden

Om goede zorg te kunnen geven, moeten jouw administratieve en medische gegevens vastgelegd worden. Niet alleen de verloskundigen, maar ook de assistentes en eventuele stagiaires en waarneemsters hebben toegang tot deze gegevens. Dit is noodzakelijk om op elk moment goede verloskundige zorg te kunnen verlenen.

De genoemde personen hebben, evenals wij, tegenover anderen geheimhoudingsplicht. Wij gaan met uw gegevens zorgvuldig om. Daarbij worden regels gehanteerd die wettelijk zijn vastgelegd. Deze regels zijn opgenomen in een zogenaamd privacyreglement.

Vanaf heden zullen wij, i.v.m. de nieuwe privacy wet AVG, je vragen om een handtekening achter op de naar ons gestuurde geboortekaartjes te zetten. Hiermee geef je ons toestemming om het geboortekaartje in de praktijk op te hangen.